Adwokat Wodzisław Śląski

ul. Średnia 2, Wodzisław Śląski

tel. 32 455-46-02 kom. 535-300-995

Porady prawne

Sprawy rodzinne
Zakres usług obejmuje:

 • sprawy o rozwód lub separację;
 • sprawy o alimenty;
 • sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej;
 • sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem;
 • sprawy o zniesienie wspólności majątkowej małżonków i podział majątku wspólnego małżonków;


Sprawy spadkowe
Zakres usług obejmuje:

 • sprawy o stwierdzenia nabycia spadku z ustawy i z testamentu,
 • pomoc przy odrzuceniu spadku,
 • pomoc przy sporządzaniu testamentów oraz ich analizowanie,
 • sprawy o dział spadku,
 • sprawy o spis inwentarza,
 • sprawy o zachowek,
 • porady z zakresu odpowiedzialności za długi spadkowe,
 • umowy dotyczące spadku – np. zrzeczenie się dziedziczenia.


Nieruchomości
Zakres usług obejmuje:

 • pomoc w transakcjach związanych z nabywaniem i zbywaniem nieruchomości a także z gospodarowaniem nieruchomościami (np. najem, dzierżawa),
 • przygotowanie projektów umów dotyczących nieruchomości, w tym: najmu, dzierżawy, użyczenia, itp.,
 • sprawy o ustanowienie, zmianę lub zniesienie służebności,
 • sprawy o zasiedzenie nieruchomości,
 • sprawy o zniesienie współwłasności,
 • pomoc przy zakładaniu ksiąg wieczystych i innych sprawy dotyczące ksiąg wieczystych,
 • pomoc przy dokonywaniu transakcji związanych z zamianą, sprzedażą, zakupem nieruchomości obciążonych hipotekami.


Spółki i przedsiębiorcy
Zakres usług obejmuje:

 • kompleksową obsługę przedsiębiorców,
 • zakładanie spółek,
 • przygotowywanie dokumentów w związku z projektowanymi zmianami umów lub statutów w spółkach prawa handlowego,
 • przygotowywanie dokumentacji i reprezentowanie Spółek w sprawach dotyczących wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS),
 • tworzenie regulaminów organów spółek i innych regulacji wewnętrznych obowiązujących w spółkach,
 • przygotowywanie projektów dokumentów i obsługa posiedzeń organów spółek kapitałowych,
 • sporządzanie stałych i doraźnych umów handlowych,
 • sprawy pracownicze.


Kontrakty i umowy
Zakres usług obejmuje:

 • sporządzane stałych i doraźnych umów handlowych,
 • sporządzanie umów cywilnoprawnych (np. umowy sprzedaży, dzierżawy, najmu, pożyczki, kredytu, darowizny, o dzieło, zlecenie, roboty budowalne),
 • opiniowanie i analiza prawna umów cywilnoprawnych i handlowych,
 • sporządzanie aneksów i porozumień do umów,
 • sporządzanie dokumentów związanych z cesją praw, przystąpieniem do długu, przejęciem długu.


Negocjacje
Zakres usług obejmuje:

 • udział w negocjacjach w sprawach gospodarczych,
 • udział w negocjacjach w sprawach cywilnych,
 • udział w negocjacjach w związku z windykacją wierzytelności.


Windykacja
Zakres usług obejmuje:

 • przedsądowe wezwania do zapłaty,
 • prowadzenie negocjacji i przygotowanie porozumień w przedmiocie spłaty zobowiązań,
 • dochodzenie roszczeń przed sądami powszechnymi,
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych.

adwokat / radca prawny / prawnik

Kancelaria Radców Prawnych
Mirosława Pławecka, Aleksandra Tatarczyk - Gruszka
ul. Średnia 2, 44 - 300 Wodzisław Śląski

tel/fax.: 32 455-46-02, tel. 535-300-995
kom.: 604-55-43-82; 602-59-47-47
e-mail: biuro@plawecka-gruszka.pl

Ta strona wykorzystuje ciasteczka zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.
Więcej informacji o wykorzystaniu i możliwości zmiany ustawień znajdziesz w polityce cookies Akceptuję!